Ceny szkoleń kierowców zawodowych

Szkolenia okresowe C, D, kwalifikacja wstępna, przewóz rzeczy i osób

Kurs Zakres Dla kogo? Cena
Szkolenie Okresowe C lub D Przewóz rzeczy Lub osób kierowcy posiadający już świadectwo kwalifikacji 500 zł ( z badaniami psychologicznymi 600 zł )
Kwalifikacja Wstępna Przyśpieszona C Lub D Przewóz rzeczy Lub osób kierowcy nie posiadają świadectwa kwalifikacji 2500 zł ( z badaniami psychologicznymi 2600 zł )
Kwalifikacja Wstępna C lub D Przewóz rzeczy Lub osób kierowcy nie posiadają świadectwa kwalifikacji i nie ukończyli 21 lat (C) 24 lat (D) 4800 zł
Kwalifikacja Wstępna Przyśpieszona Uzupełniająca C Przewóz rzeczy kierowcy którzy ukończyli kurs kwalifikacji wstępnej D 900 zł
Kwalifikacja Wstępna Przyśpieszona Uzupełniająca D Przewóz osób kierowcy którzy ukończyli kurs kwalifikacji wstępnej C 900 zł
Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca C wszystkie klasy kierowcy którzy ukończyli kurs kwalifikacji wstępnej D lecz nie ukończyli 21 lat 1500 zł
Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca D wszystkie klasy kierowcy którzy ukończyli kurs kwalifikacji wstępnej C lecz nie ukończyli 24 lat 1500 zł
Obsługa urządzeń transportowych do materiałów niezaliczanych jako niebezpieczne w ruchu drogowym wszystkie klasy kierowcy 400
Obsługa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niebezpiecznych wg ADR/RID wszystkie klasy Pozostali pracownicy 400
Obsługa urządzeń transportowych do materiałów niezaliczanych jako niebezpieczne w ruchu drogowym wszystkie klasy Pozostali pracownicy 400
Załadunek i rozładunek materiałów niebezpiecznych wszystkie klasy Pozostali pracownicy 400
Obsługa urządzeń transportowych do materiałów niezaliczanych jako niebezpieczne w ruchu drogowym wszystkie klasy Pozostali pracownicy 400
Transport i Logistyka materiałów niebezpiecznych zgodnie z założeniami ADR wszystkie klasy Pozostali pracownicy 450
Doradca ds bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych - Pozostali pracownicy 1500
Odpady niebezpieczne – gospodarka, oznakowanie, transport wszystkie klasy Pozostali pracownicy 450

NUMERY ALARMOWE

scroll up